Cookies

COOKIES

Jsme společnost AUTOiBUY s.r.o., se sídlem na adrese Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 , IČO: 06350143, zapsaná u Městského soudu v Praze, odd. C vložka 354637

Provozujeme online autosalon na webových stránkách www.autoibuy.com
Na těchto webových stránkách pracujeme s cookies.

1. CO JSOU TO COOKIES?
Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj. 

2. JAKÉ TYPY COOKIES U NÁS POUŽÍVÁME?
Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili naše webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají.
Analytické – tyto nám pomáhají analyzovat, jak fungují naše webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit.
Bezpečnostní – cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby.

3. MŮŽEME TAKOVÉ COOKIES ZPRACOVÁVAT?
S technickými, funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli poskytnout.
Analytické, bezpečnostními a preferenční cookies nám umožňuje zpracovat tzv. oprávněný zájem. K takovému zpracování vás ale samozřejmě nesmíme jakkoliv nutit a můžete proti němu vznést námitku. Kontaktujte nás na radek.gelety@autoibuy.com, případně toto zpracování zastavte nastavením prohlížeče nebo prohlížením v anonymním režimu.

Cookies zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, ne déle než 13 měsíců od posledního užití cookies.

Jak jde zabránit využívání cookies?
V první řadě bychom chtěli uvést, že cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našem webu, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. 

Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Kdo se k datům dostane?
Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují nebo splupracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u
       Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
  • poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5,
       Irsko., v souladu se svými podmínkami zde.
  • poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Facebook Ltd., sídlem 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland v souladu se svými
       podmínkami zde.

Dále bychom chtěli zmínit:
S vašimi cookies pracujeme my. Pokud jste nám udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. V takovém případě ji uvádíme v tabulce.

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty).

V naší společnosti nemáme pověřence pro ochranu osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na nás obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

V případě dotazů nás kontaktujte na radek.gelety@autoibuy.com nebo +420 777 150 218.