SOUTĚŽ Alsa

Snímek obrazovky 2022-03-18 v 17.19.21

 

SOUTĚŽ_GOLF setkání  alsa_logo_male_bp 

7.4.2022 _ 9:30
Panorama Golf Resort Kácov

Snímek obrazovky 2022-03-21 v 10.36.20 

Soutěživost na golf patří!
Víme, že chceš UHRÁT co nejlepší body, UVOLNIT mysl a PROTÁHNOUT tělo.
Tady hrajeme o treatment pro tvé auto.

Odpověz na 3 opravdu jednoduché otázky, nech na sebe kontakt a zařaď se do slosování o ruční mytí tvého miláčka u profesionálů z HOMMAGE DETAILING v Praze. 

soutěž_alsa_golf

 

A pro pořádek, tady jsou PRAVIDLA_soutěž v rámci_GOLF SETKÁNÍ ALSA 2022
AUTOiBUY s.r.o.


I. Obecná ustanovení 
1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje její pravidla a současně splňuje tyto podmínky k datu jejího ukončení.
2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost AUTOiBUY s. r. o se sídlem Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO:06350143, (dále jen „organizátor“).
3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým nebo přechodným pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky. Z účasti v soutěži jsou samozřejmě vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
5. Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
6. Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
8. Soutěž není žádným způsobem provozován, sponzorován nebo spojen se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěže nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů 
1. Organizátor tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl svoje osobní údaje ke zpracování o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 118/2018 Zb.., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora nebo na radek.gelety@autoibuy.com.
2. Účastí v této soutěži souhlasí všichni soutěžící se zařazením do databáze společnosti AUTOiBUY s.r.o. za účelem zasíláním novinek a obchodních sdělení ze světa automobilového průmyslu. Tento souhlas může každý soutěžící kdykoliv odvolat. 

III. Mechanismus soutěže 
1.   Soutěž bude probíhat v termínu od 7.4.2022 (den konání golfového setkání Alsa) do 14.4.2022.
2.   Soutěžící musí zodpovědět 3 jednoduché otázky v kvízu pod QR kódem na přiložené kartičce a nebo na odkazu na webové stránce organizátora. 

IV. Výhra a jejich předání 
1. Výhrou v soutěži je poukaz na ruční mytí auta HYDROFOAM u společnosti HOMMAGE DETAILING (Na Florenci 1412/29, Praha 1) 
2. Výherce bude informován o výhře prostřednictvím emailu uvedeného ve formuláři.
3. Výhra bude výherci předáná prostřednictvím emailu.
4. Výhra není soudně vymahatelná. 

V. Zveřejnění pravidel 
1. Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání na webové stránce www.autoibuy.com